Dostęp elektroniczny

Dostęp on-line

Publikacje z miesięczników:
 • „Rachunkowość”
 • „Rachunkowość i Podatki”
Książki on line:
 • MSSF a ustawa o rachunkowości
 • Likwidacja i upadłość podmiotów gospodarczych
 • Rachunkowość zarządcza - od kosztów do wartości
 • Vademecum biur rachunkowych
Wydania:
 • bieżące
 • archiwalne
Tematy:
 • księgowość
 • podatki
 • finanse

Dostęp roczny

Cena: 290.00

KUP

Dostęp półroczny

Cena: 200.00

KUP

Dostęp kwartalny

Cena: 120.00

KUP

Dostęp miesięczny

Cena: 50.00

KUP

Rachunkowość i Podatki

MSSF a uor

Miesięcznik Rachunkowość

Likwidacja i upadłość