Zbiór zadań z zaawansowanej rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej i technologii IT
Cena: 60.00

Wydawnictwo: SKWP

Liczba stron: 214

Oprawa:

Format:


Zbiór zadań z zaawansowanej rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej i technologii IT - Jadwiga Szczotka

W prezentowanej książce znajdują się zadania sytuacyjne oraz pytania testowe dotyczące m.in. regulacji rachunkowości obowiązujących w Polsce, organizacji rachunkowości i kontroli wewnętrznej w jednostce gospodarczej, odroczonego podatku dochodowego, wyceny składników aktywów działalności operacyjnej, aktywów i zobowiązań związanych z działalnością inwestycyjną, kapitałów i funduszy własnych, zobowiązań, funduszy specjalnych, rezerw oraz rozliczeń międzyokresowych. Wszystkie te zagadnienia omówiono z uwzględnieniem skutków podatkowych. Istotny elementem książki są zadania na temat etyki i wartości zawodowych.

Na końcu zbioru zadań znajdują się rozwiązania większości zadań i odpowiedzi na pytania. Dzięki temu czytelnik może samodzielne sprawdzić przeprowadzone wyliczenia i księgowania operacji gospodarczych, a także zwrócić szczególną uwagę na omawiany problem, ponieważ każda sytuacja zaistniała w praktyce gospodarczej może mieć kilka możliwych rozwiązań, które w zależności od kontekstu są prawidłowe.

Książka polecana na III stopień ścieżki certyfikacji zawodu księgowego.

Liczba stron: 214
Oprawa:
Format:
Waga w gramach: