Sprawozdania finansowe i ich analiza
Cena: 63.00

Wydawnictwo: SKWP

Liczba stron: 244

Oprawa:

Format:


Sprawozdania finansowe i ich analiza - Waldemar Gos, Magdalena Janowicz, Przemysław Mućko, Andrzej Niemiec, Wanda Skoczylas

Książka stanowi kompendium wiedzy dotyczącej sporządzania i analizy sprawozdania finansowego. W opracowaniu szczególną uwagę zwrócono na zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych, zestawienia zmian kapitału (funduszu) własnego, sprawozdania z działalności i konsolidację sprawozdań finansowych. W publikacji w ciekawy sposób omówiono znaczenie analizy finansowej jako narzędzia do oceny kondycji ekonomicznej jednostki gospodarczej oraz wykorzystanie analizy wskaźnikowej i dyskryminacyjnej w ocenie sytuacji przedsiębiorstwa. Uzupełnieniem treści prezentowanych w niniejszej książce są zadania zaprezentowane w opracowaniu zatytułowanym Sprawozdania finansowe i ich analiza. Zbiór zadań. Książka jest polecana nie tylko dla osób, które chcą uzyskać certyfikat zawodowy głównego księgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, ale jest również przydatna dla studentów kierunku „Finanse i rachunkowość” i wszystkich osób zajmujących się zawodowo prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Autorami podręcznika są pracownicy naukowo–dydaktyczni Instytutu Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Katedry Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Książka polecana na III stopień ścieżki certyfikacji zawodu księgowego.

Liczba stron: 244
Oprawa:
Format:
Waga w gramach: