Rachunkowość – podstawy. Zbiór zadań
Cena: 47.00

Wydawnictwo: SKWP

Liczba stron: 141

Oprawa:

Format:


Rachunkowość – podstawy. Zbiór zadań - Józef Pfaff

Zbiór zadań stanowi uzupełnienie podręcznika Rachunkowość – podstawy. Został on podzielony na siedem rozdziałów zawierających zadania, pozwalające na nabycie praktycznych umiejętności w następujących obszarach t następujących obszarach tematycznych: klasyfikacja aktywów i pasywów, sporządzanie uproszczonego bilansu, wpływ operacji gospodarczych na bilans, ewidencja typowych operacji bilansowych oraz operacji wynikowych, ustalanie wyniku finansowego, sporządzanie uproszczonego sprawozdania finansowego. Przykłady praktyczne bazują na typowych operacjach gospodarczych oraz sprawozdawczości małych przedsiębiorstw, co ułatwia zrozumienie i opanowanie materiału w pierwszej fazie poznawania systemu rachunkowości. Każdy z rozdziałów Zbioru zadań (z wyjątkiem rozdziału ostatniego) zawiera zadania o zróżnicowanym stopniu trudności, z podziałem na: zadania z pełnym rozwiązaniem, zadania do samodzielnego rozwiązania, w tym pod kierunkiem prowadzącego oraz ćwiczenia.

Książka polecana na I stopień certyfikacji zawodu księgowego

Liczba stron: 141
Oprawa:
Format:
Waga w gramach: