Zamknięcie Roku 2017
Cena: 189.00

Wydawnictwo: Rachunkowość

Liczba stron: 700

Oprawa: miękka

Format: A4


W przygotowaniu najnowsze zaktualizowane wydanie na rok 2017.

Zachęcamy do składania zamówień w przedsprzedaży.

Spis treści:

Roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności – postać, zatwierdzanie, udostępnianie – Zdzisław Fedak
Ogólne zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego – Zdzisław Fedak
Wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego – Maria Borkowska
Bilans – Zdzisław Fedak
Rachunek zysków i strat – Zdzisław Fedak
Dodatkowe informacje i objaśnienia – Maria Borkowska
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym – Justyna Adamczyk
Roczne sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowych (załącznik nr 6 do ustawy) – Ewa Stopczyńska
Roczne sprawozdanie finansowe spółdzielni mieszkaniowej – Ewa Hrebin
KSR 1 - Rachunek przepływów pieniężnych (dodatkowo - jak sporządzać w małych jednostkach)
Odroczony podatek dochodowy – Katarzyna Jędrzejewska
Sprawozdanie z działalności - komentarz do działań w roku obrotowym, ocena perspektyw – Przemysław Mućko
Deklaracja kontynuowania działalności przez jednostkę – Stanisław Hońko, Andrzej Niemiec, Wanda Skoczylas
Prezentacja rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności – Andrzej Niemiec, Wanda Skoczylas, Magdalena Soboń
Opodatkowanie dochodu z działalności gospodarczej w 2017 r. – Monika Markisz, Anna Koleśnik
Objęcie oraz zbycie udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego – opodatkowanie podatkiem dochodowym – Anna Koleśnik, Monika Markisz
Podział zysku w spółce – opodatkowanie – Edyta Głębicka, Anna Lubecka
Wykaz obowiązków podatnika i płatnika – Edward Kosakowski, Katarzyna Jędrzejewska
ISBN: 978-83-63251-20-8
Liczba stron: 700
Oprawa: miękka
Format: A4
Waga w gramach: 1076