Zamknięcie Roku 2016
Cena: 169.00

Wydawnictwo: Rachunkowość

Liczba stron: 600

Oprawa: miękka

Format: A4


W tegorocznym zaktualizowanym wydaniu są omawiane m.in. takie tematy, jak:

● zmienione zasady sporządzania i udostępniania sprawozdań finansowych

● sprawozdanie finansowe jednostki dużej – nowe wymogi

● nowy wzór bilansu i inne uproszczenia sprawozdawcze dla jednostek małych

● księgowe i podatkowe różnice kursowe

● prezentacja sprawozdań – finansowego i z działalności

● ustalenie dochodu podatkowego

● kalendarium obowiązków podatnika i płatnika

Publikacja "Zamknięcie roku 2016" jest już w sprzedaży!

Spis treści:

Roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności – postać, zatwierdzanie, udostępnianie – Zdzisław Fedak / 5
Ogólne zasady sporządzania rocznego sprawozdania finansowego – Zdzisław Fedak / 25
Wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego – Maria Borkowska / 49
Bilans – Zdzisław Fedak / 57
Rachunek zysków i strat – Zdzisław Fedak / 239
Dodatkowe informacje i objaśnienia – Maria Borkowska / 291
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym – Justyna Adamczyk / 335
KSR nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych” z komentarzem – Ewa Śnieżek / 351
Aktywa, zobowiązania i transakcje wyrażone w walutach obcych – różnice kursowe – Magdalena Witkowska, Anna Koleśnik / 383
Odroczony podatek dochodowy – Katarzyna Jędrzejewska / 429
Sprawozdanie z działalności – komentarz do działań w roku obrotowym, ocena perspektyw ‒ Przemysław Mućko / 455
Prezentacja sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności – Andrzej Niemiec, Wanda Skoczylas, Magdalena Soboń / 475
Opodatkowanie dochodu z działalności gospodarczej w 2016 r. – Edward Kosakowski, Anna Koleśnik / 489
Wykaz obowiązków podatnika i płatnika – Edward Kosakowski, Katarzyna Jędrzejewska / 583
ISBN: 978-83-63251-17-8
Liczba stron: 600
Oprawa: miękka
Format: A4
Waga w gramach: 1076