Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a ustawa o rachunkowości
Cena: 89.00

Wydawnictwo: Rachunkowość

Liczba stron: 186

Oprawa: miękka

Format: A4


Książka zawiera porównanie rozwiązań MSSF i ustawy o rachunkowości. Autorzy, omawiając poszczególne pozycje bilansu (zapasy, środki trwałe, nieruchomości inwestycyjne, aktywa niematerialne, wartość firmy, inwestycje finansowe rezerwy, rozrachunki, kapitał własny i instrumenty kapitałowe, rozliczenia międzyokresowe) oraz zasady prezentacji całkowitego wyniku działalności, analizują polskie i międzynarodowe rozwiązania i wskazują na ich podobieństwa i różnice, a także sposób zastosowania tych regulacji w praktyce. Ponadto w opracowaniu poruszono temat sprawozdawczości skonsolidowanej. Całość uzupełniają rozważania dotyczące ustalania wartości godziwej. Usystematyzowanie i zrozumienie poruszanych zagadnień ułatwiają liczne schematy, tabele, przykłady. Autorami książki są uznani specjaliści z dziedziny rachunkowości polskiej i międzynarodowej.

Dla prenumeratorów miesięcznika "Rachunkowość" oraz subskrybentów dostępu elektronicznego, książka ta jest dostępna w wersji online.

Czytaj on-line

I. Przemysław Kabalski ‒ Uwagi wstępne / 7

II. Przemysław Kabalski ‒ Zapasy / 16

III. Przemysław Kabalski ‒ Środki trwałe / 22

IV. Radosław Ignatowski ‒ Nieruchomości inwestycyjne / 38

V. Przemysław Kabalski ‒ Aktywa niematerialne / 48

VI. Radosław Ignatowski ‒ Wartość firmy / 58

VII. Maciej Frendzel ‒ Inwestycje finansowe / 80

VIII. Radosław Ignatowski ‒ Rozrachunki / 97

IX. Radosław Ignatowski ‒ Kapitał własny i instrumenty kapitałowe / 111

X. Przemysław Kabalski ‒ Rezerwy, zobowiązania warunkowe, bierne rozliczenia międzyokresowe / 123

XI. Przemysław Kabalski ‒ Rozliczenia międzyokresowe / 132

XII. Przemysław Kabalski ‒ Bilans ‒ podsumowanie / 138

XIII. Radosław Ignatowski ‒ Prezentacja wyników działalności / 140

XIV. Radosław Ignatowski ‒ Sprawozdawczość skonsolidowana / 153

XV. Przemysław Kabalski ‒ Uwagi końcowe / 172

XVI. Natalia Krzyżanowska ‒ Wartość godziwa / 176

Lista MSR/MSSF i ich interpretacji przyjętych do prawa UE / 184

Lista KSR wydanych przez Komitet Standardów Rachunkowości / 185

ISBN: 978-83-63251-12-3
Liczba stron: 186
Oprawa: miękka
Format: A4
Waga w gramach: